Планиране и управление на строителството на технически проекти

activity-program.jpg

  • Административно и финансово планиране на проекти
  • Количествено-стойностна сметка-предварително остойностяване и анализа на икономическите данни на проекта
  • Финансов, качествен и времеви (по разписнание) мениджмън на проекта
  • Изготвяне на проект за офериране и изпълнение на проекти
  • Поддържане на връзка с администрацията и техническите надзорници на проекта