Развитие на недвижими имоти и мениджмънт

activity-management.jpg

В сектора на развитие на недвижимите имоти АРКЕТИПО БЪЛГАРИЯ ООД предлага:

  • Изследвания на парцели и оценка
  • Изграждане на реда и условията за контрол
  • Развитие на активите и изучаване на експлоатацията
  • Проучване на приложимостта и изпълнението
  • Проучване на разходи
  • Времево планиране
  • Подръжка и техническа помощ за фирмени и клиентски имоти
  • Вътрешен дизайн и обновяване на жилищни и професионални помещения