Група от компании

arketipo-logo.jpg 1991:  АРКЕТИПО ООД-Солун, Гърция

techniko-logo.jpg 2002: ТЕХНИКА АД.-Солун, Гърция, действаща в поправката, възстановяването, запазването, защитата и укрепването на технически проекти

bulgaria-logo.jpg 2006: БЪЛГАРИЯ ООД-София, България действаща в сферата на проектирането и изграждането на техически проекти в България

romania-logo.jpg 2006: АРКЕТИПО КОНСТУКТ СРЛ-Букурещ, Румъния действаща в сферата на проектирането и изграждането на техически проекти в Румъния