Организация

Основатели

Мария И. Карнтсу: Архитект
Магистър, Дипломиран Инженер Архитект - Технически Университет, Виена, Австрия

Джордж И. Карнутсос: Архитект
Аристотелски Университет Солун, МАrch lowa St. Univ., САЩ

Христодулос С. Толис: Инженер
Аристотелски Университет Солун

Апостолос Николакакис: Инженер
Технически университет, Дармстадт, Германия

Николай Георгиев
Технически Колеж, Казанлък, България